Rozlučka s D&K Horákovými

Ke konci září se Dan s Káťou stěhují do Benešova. Přijali výzvu a přesouvají se do jiného sboru. Žehnáme vám, ať se vám z Boží milosti daří v novém působišti a ať jste pro nový sbor požehnáním, stejně tak jako i oni pro vás!