Shromáždění s hostem – Martin Vlasák, pastor v RnK

Tuto neděli jsme měli na shromáždění milé hosty – Vlasákovi z RK. Martin měl slovo na téma „Ježíš je Pán“. Je Pánem tvého života?
Společný čas jsme si prodloužili a využili jsme pěkného počasí způsobem, který máme rádi. Ano, grilovali jsme.