2023 Get Together, sjezd mládeže

Letošní sjezd mládeže Jednoty bratrské se konal opět v Nové Pace. Tématem bylo „Buď ovce“. Společně jsme s nejstarší členkou Jednoty bratrské Blankou Čílovou oslavili její 95 narozeniny.