PRAVIDELNÉ AKTIVITY

Jak je Jednotě bratrské blízké, náš společný život má komunitní charakter. Potkáváme se jak na formální, tak neformální rovině v průběhu celého týdne. Neděle tedy pro nás není „hlavní“ bod naší zbožnosti. Organizovaně se potkáváme na nedělním shromáždění a pak také i zvlášť muži a ženy v diskuzních skupinách tzv. na „skupinkách“. Zvlášť má setkání i mládež.