Tábor „Narnie“ – 7 mečů

Máme za s sebou úspěšně letní tábor na téma Narnie. Tentokrát jsme měli téma 7 mečů. Na fotogalerii se můžete podívat zde: https://www.zonerama.com/jbdobruska/Album/7615568   www.zonerama.com  

Dozvědět se více »

Slavíme 15 let!

Zdá se to neuvěřitelné, ale je to tak. Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce byl ustanoven v roce 2005. K příležitosti výročí jsme uspořádali slavnostní akci. Pozvání přijali jak zástupci města, tak…

Dozvědět se více »
Portrét - Pavel Horák, správce sboru

Pavel Horák
správce sboru 

Jednota bratrská je církev s bohatou historií, která v nemalé míře obohatila náš národ duchovním a kulturním dědictvím. Přispěla k rozvoji mnoha vědních oborů a položila základy moderního vzdělávání. Zakládala mnohé sirotčince, špitály, školy a domy pro opuštěné. Jednou z nejvýznamnějších osobností je poslední biskup staré Jednoty bratrské J. A. Komenský, dále např. Jan Blahoslav, Jan Jesenius, Lukáš Pražský, Jan Černý a další. Jednota bratrská vždy pracovala mezi obyčejnými lidmi, kteří žili často v chudých poměrech a měli mnoho starostí a potřeb. Zabývala se tedy jejich skutečným životem.

Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce byl ustanoven v roce 2005 a navazuje na tento odkaz našich předků.

Naším cílem je přinášet lidem praktickou pomoc, zdravé morální, rodinné a duchovní hodnoty a hlavně poznání živého Boha, který přináší pro každého svou záchranu.

Naše projekty

Od vzniku našeho sboru v roce 2005 se naše práce poměrně hodně rozrostla. Jednotlivé projekty vznikaly občas živelně, ale věříme, že to byl Bůh, kdo je pro nás připravil. V roce 2007 jsme začali se systematickou prací s maminkami s dětmi a nedlouho na to se otevřela možnost začít pracovat s mládeží. Nebylo to a není to dodnes vždy jednoduché, ale věříme, že to za to stojí.  Bližší informace o jednotlivých „projektech“, které buď přímo, nebo zprostředkovaně máme najdete níže.

Rodinné centrum Sedmikráska

Rodinné centrum jsme založili v roce 2007 jako náš první větší projekt v Dobrušce. Program pro děti s rodiči máme pravidelně od pondělí do čtvrtka. Jak dopoledne, tak v odpoledních hodinách.

Jsme tu abychom podporovali rodiny, mateřství, aktivní otcovství a pomohli stabilizovat a nastavovat zdravé fungování rodin.

Více informací najdete na podstránkách:

Volnočasový klub Vješák

Vješák jsme založili v roce 2009 a je to klub pro mladé od 12. do 26. let. Otevřeno máme pravidelně v úterý, čtvrtek od 16:00 do  18:00.

Od roku 2015 máme i klub Vješáček pro děti ve věku od 6. do 12. let. Otevřeno máme pravidelně ve středu od 16:00 do 17:30

Více informací o klubech najdete na Vješákovských stránkách:

Centrum PRO, s.r.o.

Centrum PRO, s.r.o. je naše první společnost, kterou jsme založili v roce 2014 za účelem podnikání. Na naše neziskové projekty si chceme sami alespoň z části vydělat.

V současné době pod touto firmou provozujeme občerstvení U Sedmikrásky. Náš stánek najdete přes křižovatku od našeho centra v Dobrušce.

Více informací na stránkách:

Účetní – Dobruška, s.r.o.

V této společnosti jsme do roku 2021 nabízeli účetní služby. V současné době v Účetní-Dobruška, s.r.o. nevyvíjíme žádnou činnost. Toto s.r.o. máme připravené pro případné další podnikání.

Účetní služby v současné době nabízí bývalí zaměstnanci jakožto OSVČ.

Více informací na stránkách:

PODPORUJÍ NÁS

Jsme vděční za to, že máme v našem okolí spoustu lidí, kteří nám fandí. Jsme také rádi, že můžeme čerpat pomoc jak duchovní, metodickou tak i v rovině finanční. Pokud nás chcete také finančně podpořit, tak prosím kontaktujte správce sboru Pavla Horáka, kontakt na něj je v zápatí této stránky. Děkujeme!