NÁŠ PŘÍBĚH

Nejdůležitější momenty:

  • Ustanovení samostatného Sboru Jednoty bratrské v Dobrušce
  • Ordinování Pavla Horáka za správce a kazatele sboru
  • Pravidelná shromáždění sboru pořádána ve třídě ZŠ Fr. Kupky
  • Přemístění činnosti do velkého sálu Studijního střediska Univerzity Karlovy v Dobrušce
  • Založení Rodinného centra Sedmikráska
  • Uspořádání prvního dětského dne (v Kamenici)
  • Pronájem kanceláře v době u F. L. Věka na náměstí v Dobrušce
  • Uspořádání výstavy „550 let výročí založení Jednoty Bratrské“
  • Uspořádání koncertu hudební americké hudební skupiny Lifesong na náměstí v Dobrušce
  • Uspořádání prvního letního tábora pro děti ve věku 1. st. ZŠ (v Mostku)
  • Uspořádání první drakiády
  • Uspořádání první akce s názvem „Pohádkové Vánoce“
  • Založení Volnočasového klubu Vješák
  • Přemístění činnosti do pronajatých prostor na adrese nám. F. L. Věka 24 v Dobrušce
  • Zakoupení stánku se zmrzlinou a rychlým občerstvením
  • Založení společnosti Centrum PRO, s.r.o. za účelem provozování podnikatelské činnosti
  • Založení spolku Centrum pro všechny generace, o.s.
  • Zahájení podnikatelské činnosti v oblasti účetních služeb
  • Uspořádání prvních Alfa kurzů
  • Zahájení podnikatelské činnosti v oblasti projekční činnost 
  • Koupě nemovitosti č.p. 103 v Dobrušce
_DSC0093
IMG_20200717_195402
IMG_20210703_144447
IMG_20210705_161903
IMG_20210705_202240
grilovani
IMG_20190829_175403
previous arrow
next arrow

Vznik Sboru Jednoty bratrské v Dobrušce:

Dne 15. 7. 2005 jsme byli ustanoveni jako Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce. Již před tím tu však fungoval sborový život v rámci misijní skupiny pod sborem Jednoty bratrské v Potštejně (od roku 2001 byl přejmenován na Sbor Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou). Po tuto dobu zde sloužil misijní pracovník Miroslav Boš a společně se svou rodinou tu působil do června roku 2020. Poté se Bošovi přestěhovali do České Lípy a převzali kazatelskou službu v tamním sboru. Sem do Dobrušky byli vysláni v listopadu roku 2002 z Vamberka manželé Horákovi. Jejich úkolem bylo tuto skupinu věřících podpořit a dále rozvíjet. Podařila se uspořádat pravidelná večerní setkání, klub pro maminky s dětmi, K-klub pro mládež a to vše v pronajatých prostorách v Junáku v Dobrušce. Organizovaly se také např. přednášky na gymnáziu: „AIDS a vztahy“, nebo se ve spolupráci s křesťanskou americkou organizací MCYM a JB v ČR v rámci Service Project NATO připravila a uskutečnila výstavba dětských hřišť. Dětské dny byly také vyjádřením zájmu o lidi v tomto městě. Při pohledu na rozvoj dobrušské části sboru přišla Úzká rada JB s návrhem osamostatnění a ustanovení Sboru Jednoty bratrské v Dobrušce.

Dne 15. 7. 2005 jsme byli ustanoveni jako Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce. Již před tím tu však fungoval sborový život v rámci misijní skupiny pod sborem Jednoty bratrské v Potštejně (od roku 2001 byl přejmenován na Sbor Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou). Po tuto dobu zde sloužil misijní pracovník Miroslav Boš a společně se svou rodinou tu působil do června roku 2020. Poté se Bošovi přestěhovali do České Lípy a převzali kazatelskou službu v tamním sboru. Sem do Dobrušky byli vysláni v listopadu roku 2002 z Vamberka manželé Horákovi. Jejich úkolem bylo tuto skupinu věřících podpořit a dále rozvíjet. Podařila se uspořádat pravidelná večerní setkání, klub pro maminky s dětmi, K-klub pro mládež a to vše v pronajatých prostorách v Junáku v Dobrušce. Organizovaly se také např. přednášky na gymnáziu: „AIDS a vztahy“, nebo se ve spolupráci s křesťanskou americkou organizací MCYM a JB v ČR v rámci Service Project NATO připravila a uskutečnila výstavba dětských hřišť. Dětské dny byly také vyjádřením zájmu o lidi v tomto městě. Při pohledu na rozvoj dobrušské části sboru přišla Úzká rada JB s návrhem osamostatnění a ustanovení Sboru Jednoty bratrské v Dobrušce.

Vývoj projektů sboru:

Od roku 2006 provozuje sbor Jednoty bratrské v Dobrušce Rodinné centrum  Sedmikráska, jež je využíváno rodinami s dětmi. Pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let je určen volnočasový klub Vješák, který se zabývá prací s mladou generací na Dobrušsku již od roku 2010. Klub je provozován „sborovým“ spolkem Centrum pro všechny generace, z.s., přičemž tento spolek byl založen právě za účelem zřízení volnočasového klubu. V průběhu letních prázdnin sbor pravidelně organizuje pobytový tábor „Narnie“ určený pro děti ve věku 1. st. základních škol a pobytový tábor pro mládež ve věku 2. st. základních škol. Mimo výše uvedené každoročně pořádá řadu dalších jednorázových akcí, přičemž hlavním důvodem poskytování služeb lidem a městu, ve kterém sbor působí, je skutečnost, že Ježíš sám miluje lidi v okolí, chce se jim věnovat a dávat se jim poznat mnohdy jednoduchým, a přesto zázračným způsobem.

Za účelem finančního zajištění všech neziskových činností se sbor prostřednictvím své společnosti Centrum PRO, s.r.o. věnuje také podnikatelské činnosti a to v oblasti hostinské činnosti, která spočívá v provozu stánku se zmrzlinou.

Hlavním smyslem sborového podnikání je nejenom částečné pokrytí nákladů na neziskovou činnost sboru, ale také poskytování kvalitních služeb lidem v tomto regionu poctivým a vstřícným způsobem.

Od roku 2006 provozuje sbor Jednoty bratrské v Dobrušce Rodinné centrum  Sedmikráska, jež je využíváno rodinami s dětmi. Pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let je určen volnočasový klub Vješák, který se zabývá prací s mladou generací na Dobrušsku již od roku 2010. Klub je provozován „sborovým“ spolkem Centrum pro všechny generace, z.s., přičemž tento spolek byl založen právě za účelem zřízení volnočasového klubu. V průběhu letních prázdnin sbor pravidelně organizuje pobytový tábor „Narnie“ určený pro děti ve věku 1. st. základních škol a pobytový tábor pro mládež ve věku 2. st. základních škol. Mimo výše uvedené každoročně pořádá řadu dalších jednorázových akcí, přičemž hlavním důvodem poskytování služeb lidem a městu, ve kterém sbor působí, je skutečnost, že Ježíš sám miluje lidi v okolí, chce se jim věnovat a dávat se jim poznat mnohdy jednoduchým, a přesto zázračným způsobem.

Za účelem finančního zajištění všech neziskových činností se sbor prostřednictvím své společnosti Centrum PRO, s.r.o. věnuje také podnikatelské činnosti a to v oblasti hostinské činnosti, která spočívá v provozu stánku se zmrzlinou.

Hlavním smyslem sborového podnikání je nejenom částečné pokrytí nákladů na neziskovou činnost sboru, ale také poskytování kvalitních služeb lidem v tomto regionu poctivým a vstřícným způsobem.

Současnost sboru:

V roce 2020 oslavil Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce výročí 15. let od svého založení. V současné době jej tvoří celkem 24 dospělých členů s dětmi. Vedle těchto členů je však se sborem spojena řada přátel a rodin, které se pravidelně účastní jeho aktivit. Celkovou práci sboru bychom mohli rozdělit na aktivity vnitrosborové a činnost určenou pro lidi z Dobrušky a okolí, tj. služby poskytované dětem, mládeži a celým rodinám vně sboru. Činnost určenou pro lidi z Dobrušky a okolí realizujeme především skrze Rodinné centrum Sedmikráska a Volnočasový klub Vješák.

V roce 2020 oslavil Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce výročí 15. let od svého založení. V současné době jej tvoří celkem 24 dospělých členů s dětmi. Vedle těchto členů je však se sborem spojena řada přátel a rodin, které se pravidelně účastní jeho aktivit. Celkovou práci sboru bychom mohli rozdělit na aktivity vnitrosborové a činnost určenou pro lidi z Dobrušky a okolí, tj. služby poskytované dětem, mládeži a celým rodinám vně sboru. Činnost určenou pro lidi z Dobrušky a okolí realizujeme především skrze Rodinné centrum Sedmikráska a Volnočasový klub Vješák.

FOTOGALERIE - neboť jak je známo, jedna fotka je za tisíc slov..