NÁŠ PŘÍBĚH

Nejdůležitější momenty:

  • Ustanovení samostatného Sboru Jednoty bratrské v Dobrušce
  • Ordinování Pavla Horáka za správce a kazatele sboru
  • Pravidelná shromáždění sboru pořádána ve třídě ZŠ Fr. Kupky
  • Přemístění činnosti do velkého sálu Studijního střediska Univerzity Karlovy v Dobrušce
  • Založení Rodinného centra Sedmikráska
  • Uspořádání prvního dětského dne (v Kamenici)
  • Pronájem kanceláře v době u F. L. Věka na náměstí v Dobrušce
  • Uspořádání výstavy „550 let výročí založení Jednoty Bratrské“
  • Uspořádání koncertu hudební americké hudební skupiny Lifesong na náměstí v Dobrušce
  • Uspořádání prvního letního tábora pro děti ve věku 1. st. ZŠ (v Mostku)
  • Uspořádání první drakiády
  • Uspořádání první akce s názvem „Pohádkové Vánoce“
  • Založení Volnočasového klubu Vješák
  • Přemístění činnosti do pronajatých prostor na adrese nám. F. L. Věka 24 v Dobrušce
  • Zakoupení stánku se zmrzlinou a rychlým občerstvením
  • Založení společnosti Centrum PRO, s.r.o. za účelem provozování podnikatelské činnosti
  • Založení spolku Centrum pro všechny generace, o.s.
  • Zahájení podnikatelské činnosti v oblasti účetních služeb
  • Uspořádání prvních Alfa kurzů
  • Zahájení podnikatelské činnosti v oblasti projekční činnost 
  • Koupě nemovitosti č.p. 103 v Dobrušce
 • Rezignace správce sboru Pavla Horáka
 • Ukončení RC Sedmikráska
 • Hloubkový audit sboru
 • Přestěhování na adresu Opočenská 103, Dobruška
 • Instalace nového správce sboru Pavla Matouše
 • Obnovení sloužícího členství
 • Obnovení služby dětem
IMG_20200717_195402
IMG_20210703_144447
IMG_20210705_161903
IMG_20210705_202240
grilovani
IMG_20190829_175403
previous arrow
next arrow

Vznik Sboru Jednoty bratrské v Dobrušce:

Dne 15. 7. 2005 jsme byli ustanoveni jako Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce. Již před tím tu však fungoval sborový život v rámci misijní skupiny pod sborem Jednoty bratrské v Potštejně (od roku 2001 byl přejmenován na Sbor Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou). Po tuto dobu zde sloužil misijní pracovník Miroslav Boš a společně se svou rodinou tu působil do června roku 2002. Poté se Bošovi přestěhovali do České Lípy a převzali kazatelskou službu v tamním sboru. Sem do Dobrušky byli vysláni v listopadu roku 2002 z Vamberka manželé Horákovi. Jejich úkolem bylo tuto skupinu věřících podpořit a dále rozvíjet. Podařila se uspořádat pravidelná večerní setkání, klub pro maminky s dětmi, K-klub pro mládež a to vše v pronajatých prostorách v Junáku v Dobrušce. Organizovaly se také např. přednášky na gymnáziu: „AIDS a vztahy“, nebo se ve spolupráci s křesťanskou americkou organizací MCYM a JB v ČR v rámci Service Project NATO připravila a uskutečnila výstavba dětských hřišť. Dětské dny byly také vyjádřením zájmu o lidi v tomto městě. Při pohledu na rozvoj dobrušské části sboru přišla Úzká rada JB s návrhem osamostatnění a ustanovení Sboru Jednoty bratrské v Dobrušce.

Dne 15. 7. 2005 jsme byli ustanoveni jako Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce. Již před tím tu však fungoval sborový život v rámci misijní skupiny pod sborem Jednoty bratrské v Potštejně (od roku 2001 byl přejmenován na Sbor Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou). Po tuto dobu zde sloužil misijní pracovník Miroslav Boš a společně se svou rodinou tu působil do června roku 2002. Poté se Bošovi přestěhovali do České Lípy a převzali kazatelskou službu v tamním sboru. Sem do Dobrušky byli vysláni v listopadu roku 2002 z Vamberka manželé Horákovi. Jejich úkolem bylo tuto skupinu věřících podpořit a dále rozvíjet. Podařila se uspořádat pravidelná večerní setkání, klub pro maminky s dětmi, K-klub pro mládež a to vše v pronajatých prostorách v Junáku v Dobrušce. Organizovaly se také např. přednášky na gymnáziu: „AIDS a vztahy“, nebo se ve spolupráci s křesťanskou americkou organizací MCYM a JB v ČR v rámci Service Project NATO připravila a uskutečnila výstavba dětských hřišť. Dětské dny byly také vyjádřením zájmu o lidi v tomto městě. Při pohledu na rozvoj dobrušské části sboru přišla Úzká rada JB s návrhem osamostatnění a ustanovení Sboru Jednoty bratrské v Dobrušce.

Vývoj sboru a jeho děl:

Od roku 2006 do roku 2021 provozoval sbor Jednoty bratrské v Dobrušce Rodinné centrum  Sedmikráska, jež bylo využíváno rodinami s dětmi. 

V roce 2010 jsme pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let otevřeli Volnočasový klub Vješák. Klub je provozován „sborovým“ spolkem Centrum pro všechny generace, z.s., přičemž tento spolek byl založen právě za účelem zřízení volnočasového klubu. Klub je v provozu i v současné době. Více informací o klubu: www.vjesak.cz 

V průběhu letních prázdnin sbor pravidelně organizoval pobytový tábor „Narnie“ určený pro děti ve věku 1. st. základních škol a pobytový tábor pro mládež ve věku 2. st. základních škol. Mimo výše uvedené každoročně pořádal řadu dalších jednorázových akcí, přičemž hlavním důvodem poskytování služeb lidem a městu, ve kterém sbor působí, je skutečnost, že Ježíš sám miluje lidi v okolí, chce se jim věnovat a dávat se jim poznat mnohdy jednoduchým, a přesto zázračným způsobem.

Za účelem finančního zajištění všech neziskových činností se sbor prostřednictvím své společnosti Centrum PRO, s.r.o. věnuje také podnikatelské činnosti a to v oblasti hostinské činnosti, která spočívá v provozu stánku se zmrzlinou.

Hlavním smyslem sborového podnikání je nejenom částečné pokrytí nákladů na neziskovou činnost sboru, ale také poskytování kvalitních služeb lidem v tomto regionu poctivým a vstřícným způsobem.

V roce 2020 oslavil Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce výročí 15. let od svého založení. V té době jej tvořilo celkem 24 dospělých členů s dětmi. Vedle těchto členů byla však se sborem spojena řada přátel a rodin, které se pravidelně účastnily jeho aktivit. Celkovou práci sboru bychom mohli rozdělit na aktivity vnitrosborové a činnost určenou pro lidi z Dobrušky a okolí, tj. služby poskytované dětem, mládeži a celým rodinám vně sboru. Činnost určenou pro lidi z Dobrušky a okolí jsme realizovali především skrze Volnočasový klub Vješák a Rodinné centrum Sedmikráska.

Od roku 2006 do roku 2021 provozoval sbor Jednoty bratrské v Dobrušce Rodinné centrum  Sedmikráska, jež bylo využíváno rodinami s dětmi. 

V roce 2010 jsme pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let otevřeli Volnočasový klub Vješák. Klub je provozován „sborovým“ spolkem Centrum pro všechny generace, z.s., přičemž tento spolek byl založen právě za účelem zřízení volnočasového klubu. Klub je v provozu i v současné době. Více informací o klubu: www.vjesak.cz 

V průběhu letních prázdnin sbor pravidelně organizoval pobytový tábor „Narnie“ určený pro děti ve věku 1. st. základních škol a pobytový tábor pro mládež ve věku 2. st. základních škol. Mimo výše uvedené každoročně pořádal řadu dalších jednorázových akcí, přičemž hlavním důvodem poskytování služeb lidem a městu, ve kterém sbor působí, je skutečnost, že Ježíš sám miluje lidi v okolí, chce se jim věnovat a dávat se jim poznat mnohdy jednoduchým, a přesto zázračným způsobem.

Za účelem finančního zajištění všech neziskových činností se sbor prostřednictvím své společnosti Centrum PRO, s.r.o. věnuje také podnikatelské činnosti a to v oblasti hostinské činnosti, která spočívá v provozu stánku se zmrzlinou.

Hlavním smyslem sborového podnikání je nejenom částečné pokrytí nákladů na neziskovou činnost sboru, ale také poskytování kvalitních služeb lidem v tomto regionu poctivým a vstřícným způsobem.

V roce 2020 oslavil Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce výročí 15. let od svého založení. V té době jej tvořilo celkem 24 dospělých členů s dětmi. Vedle těchto členů byla však se sborem spojena řada přátel a rodin, které se pravidelně účastnily jeho aktivit. Celkovou práci sboru bychom mohli rozdělit na aktivity vnitrosborové a činnost určenou pro lidi z Dobrušky a okolí, tj. služby poskytované dětem, mládeži a celým rodinám vně sboru. Činnost určenou pro lidi z Dobrušky a okolí jsme realizovali především skrze Volnočasový klub Vješák a Rodinné centrum Sedmikráska.

Přelomový rok 2021:

Rok 2021 byl nejen pro náš sbor přelomovým. Kromě výzev, které dopadaly na celou společnost (COVID19), vyšly najevo zásadní informace týkající se tehdejšího správce sboru Pavla Horáka. Jeho zásadní morální selhání bylo neslučitelné s dalším působením ve sboru v Dobrušce a v Jednotě bratrské. Byl vedením Jednoty bratrské vyzván k tomu, aby rezignoval na pozici správce sboru v Dobrušce a následně mu byla odňata ordinace duchovního. Vedením místního sboru bylo ukončeno členství jak jemu, tak jeho manželce. 

Bylo taktéž rozhodnuto, že z provozních a personálních důvodů bude uzavřeno RC Sedmikráska.

Podle vnitřních mechanismů Jednoty bratrské proběhl hloubkový audit sboru. Na základě rozhovorů a auditní zprávy Úzká rada JB rozhodla, že bude Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce zachován a že bude povolán nový správce. 

Tím se začala psát nová kapitola našeho sboru. 

Rok 2021 byl nejen pro náš sbor přelomovým. Kromě výzev, které dopadaly na celou společnost (COVID19), vyšly najevo zásadní informace týkající se tehdejšího správce sboru Pavla Horáka. Jeho zásadní morální selhání bylo neslučitelné s dalším působením ve sboru v Dobrušce a v Jednotě bratrské. Byl vedením Jednoty bratrské vyzván k tomu, aby rezignoval na pozici správce sboru v Dobrušce a následně mu byla odňata ordinace duchovního. Vedením místního sboru bylo ukončeno členství jak jemu, tak jeho manželce. 

Bylo taktéž rozhodnuto, že z provozních a personálních důvodů bude uzavřeno RC Sedmikráska.

Podle vnitřních mechanismů Jednoty bratrské proběhl hloubkový audit sboru. Na základě rozhovorů a auditní zprávy Úzká rada JB rozhodla, že bude Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce zachován a že bude povolán nový správce. 

Tím se začala psát nová kapitola našeho sboru. 

Rok 2022:

Tento rok je rokem nových počátků. Na samém začátku roku 2022 nás čekalo stěhování z prostor, ve kterých jsme strávili 7 let. Bylo to pro nás důležité oddělení se od minulosti a počátek stavění nového sboru na nové adrese. V něčem byl tento rok rokem brigád, společného času a hledání nového směřování.
Dne 15. 5. 2022 byl instalován nový správce sboru (dosavadní administrátor) Pavel Matouš. S novým správcem získal náš sbor novou dynamiku s jednoznačným důrazem na zodpovědnost každého jedince za jeho osobní vztah s Bohem a ovoce života z toho vyplývající. Pavel Matouš se ve spolupráci s nadsborovou službou rozhodl ukončit všem členům „sloužící členství“*  a dal tak prostor a výzvu všem dosavadním členům, svobodně se rozhodnout zda se chtějí stát „sloužícími členy“ a být součástí budování nového sboru, či nikoliv.

Obnovení členství proběhlo v polovině ledna 2023.


Aktivity sboru skrze Centrum pro všechny generace, z.s. pokračovaly i v tomto roce. Klub Vješák a Vješáček na nové adrese rychle zdomácněl.

* Jednota bratrská rozlišuje 3 úrovně členství podle zapojení. 
1) přicházející
2) zůstávající
3) sloužící

Tento rok je rokem nových počátků. Na samém začátku roku 2022 nás čekalo stěhování z prostor, ve kterých jsme strávili 7 let. Bylo to pro nás důležité oddělení se od minulosti a počátek stavění nového sboru na nové adrese. V něčem byl tento rok rokem brigád, společného času a hledání nového směřování.
Dne 15. 5. 2022 byl instalován nový správce sboru (dosavadní administrátor) Pavel Matouš. S novým správcem získal náš sbor novou dynamiku s jednoznačným důrazem na zodpovědnost každého jedince za jeho osobní vztah s Bohem a ovoce života z toho vyplývající. Pavel Matouš se ve spolupráci s nadsborovou službou rozhodl ukončit všem členům „sloužící členství“*  a dal tak prostor a výzvu všem dosavadním členům, svobodně se rozhodnout zda se chtějí stát „sloužícími členy“ a být součástí budování nového sboru, či nikoliv.

Obnovení členství proběhlo v polovině ledna 2023.

Aktivity sboru skrze Centrum pro všechny generace, z.s. pokračovaly i v tomto roce. Klub Vješák a Vješáček na nové adrese rychle zdomácněl.

* Jednota bratrská rozlišuje 3 úrovně členství podle zapojení. 
1) přicházející
2) zůstávající
3) sloužící

FOTOGALERIE - neboť jak je známo, jedna fotka je za tisíc slov..