Společná snídaně & Dvořákovi

Dnes jsme mohli začít den společnou snídaní. Kromě toho, že bylo na výběr ze spousty dobrých věcí, to byl také dobrý čas, kdy jsme se mohli sdílet.

Šimon Dvořák, pak na již klasickém společném shromáždění, mluvil o tom v jakých podmínkách Jednota Bratrská vznikla. Co tomu předcházelo. Popsal také zápasy prvních generací (nejen prvních generací, je to zápas i do dnes). Přesah byl i do dnešního dne a do situace, ve které se náš sbor nalézá. Budování nového sboru od základů.

Pro členy sboru je opět záznam k přehrání v členské části stránek.