Sobotní brigáda

V  sobotu jsme opět pokračovali ve vyklízení garáže a v úklidu na 103ce vevnitř. Postupně se dostáváme do stavu, kdy bude moci začít demolice garáže a maštale.