Pastorální konfernece (PaKon) Hejnice 2023

V pátek a sobotu 3. a 4. února 2023 proběhlo v Hejnicích, v areálu naší církevní střední školy sociální a pedagogické Jana Blahoslava (https://www.ssjb.cz/), setkání pastorů a jejich spolupracovníků. Byl to inspirující a přátelský čas.
Věnovali jsme se také blíže „6. pečeti“ z Kšaftu od Jana Ámose Komenského.

„Miluj svůj národ, svou rodnou řeč, nedovol ztrátu Kristovy identity a jeho dědictví, které jsem ti svěřil. Štědře služ mými dary jiným národů.“