Obnovení členství

Dnes byl pro náš sbor důležitý den. Obnovovali jsme sloužící členství. Je to další krok v rámci nové etapy našeho sboru a se smělou důvěrou můžeme očekávat věci, které Bůh připravil a jsou před námi!

Nevzpomínejte na věci minulé, o starých neuvažujte! Hle, já činím novou věc, a klíčí právě teď – vy to nevíte? Ano, způsobím cestu na poušti a na pustinách potoky.
Izaiáš 43:18-19 B21


Současná Jednota bratrská rozlišuje 3 druhy členství: 
1) Přicházející
2) Zůstávající
3) Sloužící
Tyto skupiny označují hloubku zapojení v Jednotě Bratrské