Cekon 2023

Ve dnech 17. a 18. 11 2023 proběhla v libereckém MCU Koloseum celocírkevní konference Jednoty bratrské (CEKON). Hlavní téma bylo „Vyzrát jako víno“.

V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Koloským 2,7

Nosným tématem byl obraz vinné révy a skutečnost, že nejlepší víno je z keřů, které mají kořeny zapouštěny hluboko. Neberou živiny atd. jen z povrchových zdrojů (proto se okopovají kořeny nízko pod povrchem), ale primárně z větší hloubky). Vinný keř si musí probojovat cestu přes neúrodné vrstvy zeminy do hloubky, aby hrozny byly nejkvalitnější a nejchutnější. Z těchto hroznů se pak také dělá to nejlepší víno.

Mimo jiné také na Cekonu proběhlo poděkování Zajíčkovým za jejich službu. Slávek Zajíček odchází do aktivního důchodu. Nově byli také ordinováni noví správci sborů v Ústí nad Orlicí (Tomáš Pinkas) a v Praze (Tomáš Kučera). Ordinaci provedli biskupové Petr Krásný a Evald Rucký.