2. adventní neděle 2023

Počet zapálených svíček se podle tradice zvýšil o 100% a to na 2. Tématicky jsme pokračovali  v tom, co jsme nakousli již 1. adventní neděli. Tentokrát jsme se zaměřili na 2 oddíly z bible a sice Matouš 1:18-25 a Lukáš 1:26-38.
V prvním čtení jde o Josefa, v druhém o Marii. V obou čteních ale Bůh mluví individuálně k nim samotným. Stejně tak i Bůh mluví k tobě – individuálně. Josef a Marie pak spolu museli komunikovat a i díky tomu, se jim mohlo dostat vzájemného potvrzení toho, že to co jim Bůh říkal je pravda. Nejdříve to sdíleli společně, pak to i společně naplnili. V tomhle má svoje místo i společenství, sbor, církev. Bůh k tobě mluví individuálně, osobně a taky to potvrzuje skrze „tělo“.

Bůh k tobě mluví a zve tě do toho abys byl/a součástí příběhu!