Vstup do sboru, LZ

Dnes jsme v rámci pravidelného nedělního shromáždění měli extra bod, ze kterého máme velkou radost. LZ se dnes stala členem našeho sboru.

Správce sboru, Pavel Matouš, v rámci slova připomínal jak bible popisuje církev a to jako tělo, jehož hlavou je Kristus (1. Korinským 12:12-27; Římanům 12:1-8; Koloským 2:19).