Křest LZ

Dnešek byl velice radostným dnem! Společně jsme mohli být svědky křtu Lucky. Byl to velmi povzbudivý čas! Díky Bohu za něj i za Lucku.

Bible, Skutky apoštolů 8,36-38

36 Cestou přijeli k nějaké vodě. Dvořan zvolal: „Podívej se, voda! Mohl bych i já být pokřtěn?“ 37 Filip na to: „Jestliže jsi uvěřil celým srdcem, proč ne?“ A on vyznal: „Věřím, že Ježíš Kristus je Boží Syn.“ 38 Etiopský ministr dal příkaz k zastavení, vstoupil s Filipem do vody a ten ho pokřtil.

Fotogalerie níže: