Obnovení členství

Dnes byl pro náš sbor důležitý den. Obnovovali jsme sloužící členství. Je to další krok v rámci nové etapy našeho sboru a se smělou důvěrou můžeme očekávat věci, které Bůh připravil a jsou před námi!

Nevzpomínejte na věci minulé, o starých neuvažujte! Hle, já činím novou věc, a klíčí právě teď – vy to nevíte? Ano, způsobím cestu na poušti a na pustinách potoky.
Izaiáš 43:18-19 B21


Současná Jednota bratrská rozlišuje 3 druhy členství: 
1) Přicházející
2) Zůstávající
3) Sloužící
Tyto skupiny označují hloubku zapojení v Jednotě Bratrské

Večerní městská hra – vyzvědači 2022

Víte kolik je laviček před kinem, nebo jaké vlajky jsou na budově v ulici Solnická 57? My už jo. Stejně tak i odpovědi na dalších 43 otázek. Dnes k nám přijely mládeže ze sborů v Chocni, Ústí nad Orlicí a Rychnova nad Kněžnou. Společně jsme si zahráli na vyzvědače. Pro část zvědů byla návštěva v Dobrušce a či návštěva v noční Dobrušce poprvé. Úkolů se však zhostili na výbornou.
Hru si taktéž užili kontrašpióni, kteří měli za úkol zvědy vypátrat a sebrat jim životy.